سزای فحاشی و بدزبانی در بیان پیامبر(ص)

، یکی از بزرگترین آفات زبان، بد زبانی بوده که منشأ آن رذالت نفسانی است و در اسلام مورد نهی و نکوهش فراوانی قرار گرفته است؛ چرا که زبان، دریچۀ روح انسان محسوب میشود؛ به این صورت که سخن فرد از روح و درون او منشأ میگیرد. مقصود از بدزبانی در اینجا، فحش و…

Must Read

واکنش مدیر شبکه کودک به نماهنگ جدید ساسیمانکن

0
محمد سرشار مدیرشبکه پویا در پست اینستاگرام خود نوشت: در همه دنیا، ارایه هرزهنگاری (پورنوگرافی) به کودکان ممنوع است و اگر کسی کودکان را...

وبلاگ مشرق

شهرداری