تصویر رنگی از کرونا در غرب تهران

، تقریباً یکسال از درگیری زندگی همه ما با ویروس کرونا میگذرد؛ روزگاری سخت. آمیخته با خاطراتی تلخ و محدودیتهای بسیار. اما پس همه ناچاری ها و محدودیتها در برخی حوزهها خلاقیتهای نوین جوانه زد؛ خلاقیتی با هنر. در این راستا معاونت خدمات شهری و محیط زیست…

Must Read

عکس/ گفتوگوی رییس دستگاه قضا با متهمان مواد مخدر

0
رییس دستگاه قضا با متهمان و محکومان مواد مخدر در بازدید سرزده از دادسرا و دادگاه انقلاب سمنان گفتوگو کرد.