افزایش میزان سکته در هوای آلوده

، این روزها صحبت از هوای آلوده است. شاید به جرأت بتوان گفت که تهرانیها توانسته اند کرونا را تسلیم رفتارهای بهداشتی خود بکنند، اما هنوز نتوانسته اند چارهای برای هوای آلوده کنند. همیشه در چنین روزهایی از سال، شاهد شدت یافتن آلودگی هوا هستیم، اما به نظر…

Must Read

بازگشت پرسپولیس و شجاع به خانه اول

0
، پس از جدایی شجاع خلیلزاده از پرسپولیس با فسخ یک طرفه قرارداد و پیوستن به باشگاه الریان قطر، پرسپولیس نسبت به اقدام این...