افزایش میزان سکته در هوای آلوده

، این روزها صحبت از هوای آلوده است. شاید به جرأت بتوان گفت که تهرانیها توانسته اند کرونا را تسلیم رفتارهای بهداشتی خود بکنند، اما هنوز نتوانسته اند چارهای برای هوای آلوده کنند. همیشه در چنین روزهایی از سال، شاهد شدت یافتن آلودگی هوا هستیم، اما به نظر…

Must Read

ظریف در یک روز «دو کارته» شد

0
، سؤال فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی از وزیر امور خارجه در نشست علنی امروز سهشنبه (۳۰ دیماه ۹۹) پارلمان...