ارتباط رژیم غذایی کربوهیدرات و بهبود دیابت

، محققان اذعان میکنند که بیشترین فایده در ۱۲ ماهگی حاصل شد، اما ممکن است رژیمهای غذایی کوتاه مدت کم کربوهیدرات برای مدیریت دیابت نوع ۲ پرفایده باشد. دیابت نوع ۲ رایجترین شکل دیابت در سراسر جهان است و رژیم غذایی به عنوان یک بخش اساسی در درمان شناخته…

Must Read

استقلال، تیم قهر و آشتی/ بزرگانی که سر تمرین نیامدند

0
استقلال در حالی مسافر رفسنجان شد که محمدرشید مظاهری در اواسط آخرین تمرین این تیم قبل از پرواز، مدعی مصدومیت شده و به کار...